TIA
Wearing Givenchy AW11 Silk Bomber Jacket & Celine. Location : UK, London. Photographed by Kelvin Krash.
Tia #01
TIA #02
Tia #03
Tia #04
Sergei Grinko FW14 Backstage - Milan Fashion Week
Shot By Kelvin Krash
Sergei Grinko FW14 - Milan Fashion Week
Shot By Kelvin Krash
Sergei Grinko FW14 - Milan Fashion Week
Shot By Kelvin Krash
Sergei Grinko FW14 - Milan Fashion Week
Shot By Kelvin Krash
Sergei Grinko FW14 - Milan Fashion Week
Shot By Kelvin Krash
Sergei Grinko FW14 - Milan Fashion Week
Shot By Kelvin Krash
"Shoe Game"
Sergei Grinko FW14 - Milan Fashion Week
Shot By Kelvin Krash
"Young Alice" 
Sergei Grinko FW14 - Milan Fashion Week
Shot By Kelvin Krash
Sergei Grinko FW14 - Milan Fashion Week
Shot By Kelvin Krash
Sergei Grinko FW14 - Milan Fashion Week
Shot By Kelvin Krash